Bình khí nén 5000 lít

Bình khí nén cao cấp bảo hành 60 tháng thân vỏ. Tặng 01 van an toàn DN32 trị giá 2.280.000đ. Tặng 01 đồng hồ đo áp P16 D150 trị giá 480.000đ. Tặng 01 van xả đáy (Thép / Inox) trị giá 160.000đ. Miễn phí hồ sơ kiểm định 01 năm trị giá ...

Bình khí nén 6000 lít

Bình khí nén cao cấp bảo hành 60 tháng thân vỏ. Tặng 01 van an toàn DN32 trị giá 1.200.000đ. Tặng 01 đồng hồ đo áp P10 D150 trị giá 450.000đ. Tặng 01 van xả đáy (Thép / Inox) trị giá 160.000đ. Miễn phí hồ sơ kiểm định 01 năm trị giá ...

Bình khí nén 8000 lít

Bình khí nén cao cấp bảo hành 60 tháng thân vỏ. Tặng 01 van an toàn DN32 trị giá 2.280.000đ. Tặng 01 đồng hồ đo áp P16 D150 trị giá 480.000đ. Tặng 01 van xả đáy (Thép / Inox) trị giá 160.000đ. Miễn phí hồ sơ kiểm định 01 năm trị giá ...

Bình khí nén 10000 lít

Bình khí nén cao cấp bảo hành 60 tháng thân vỏ. Tặng 01 van an toàn DN32 trị giá 2.280.000đ. Tặng 01 đồng hồ đo áp P16 D150 trị giá 480.000đ. Tặng 01 van xả đáy (Thép / Inox) trị giá 160.000đ. Miễn phí hồ sơ kiểm định 01 năm trị giá ...
Call Now Button