Bình khí nén 100 lít

Bình khí nén cao cấp bảo hành 60 tháng thân vỏ. Tặng 01 van an toàn DN15 trị giá 910.000đ. Tặng 01 đồng hồ đo áp P10 D100 trị giá 240.000đ. Tặng 01 van xả đáy (Thép / Inox) trị giá 160.000đ. Miễn phí hồ sơ kiểm định 01 năm trị giá ...

Bình khí nén 200 lít

Bình khí nén cao cấp bảo hành 60 tháng thân vỏ. Tặng 01 van an toàn DN15 trị giá 630.000đ. Tặng 01 đồng hồ đo áp P10 D100 trị giá 240.000đ. Tặng 01 van xả đáy (Thép / Inox) trị giá 160.000đ. Miễn phí hồ sơ kiểm định 01 năm trị giá ...

Bình khí nén 300 lít

Bình khí nén cao cấp bảo hành 60 tháng thân vỏ. Tặng 01 van an toàn DN15 trị giá 910.000đ. Tặng 01 đồng hồ đo áp P16 D100 trị giá 270.000đ. Tặng 01 van xả đáy (Thép / Inox) trị giá 160.000đ. Miễn phí hồ sơ kiểm định 01 năm trị giá ...

Bình khí nén 500 lít

Bình khí nén cao cấp bảo hành 60 tháng thân vỏ. Tặng 01 van an toàn DN15 trị giá 910.000đ. Tặng 01 đồng hồ đo áp P16 D100 trị giá 270.000đ. Tặng 01 van xả đáy (Thép / Inox) trị giá 160.000đ. Miễn phí hồ sơ kiểm định 01 năm trị giá 500...

Bình khí nén 1000 lít

Bình khí nén cao cấp bảo hành 60 tháng thân vỏ. Tặng 01 van an toàn DN15 trị giá 910.000đ. Tặng 01 đồng hồ đo áp P16 D100 trị giá 270.000đ. Tặng 01 van xả đáy (Thép / Inox) trị giá 160.000đ. Miễn phí hồ sơ kiểm định 01 năm trị giá 500.000đ khi ...

Bình khí nén 1500 lít

Bình khí nén cao cấp bảo hành 60 tháng thân vỏ. Tặng 01 van an toàn DN20 trị giá 1.010.000đ. Tặng 01 đồng hồ đo áp P16 D100 trị giá 270.000đ. Tặng 01 van xả đáy (Thép / Inox) trị giá 160.000đ. Miễn phí hồ sơ kiểm định 01 năm trị giá ...

Bình khí nén 2000 lít

Bình khí nén cao cấp bảo hành 60 tháng thân vỏ. Tặng 01 van an toàn DN20 trị giá 1.010.000đ. Tặng 01 đồng hồ đo áp P16 D100 trị giá 270.000đ. Tặng 01 van xả đáy (Thép / Inox) trị giá 160.000đ. Miễn phí hồ sơ kiểm định 01 năm trị giá ...

Bình khí nén 2500 lít

Bình khí nén cao cấp bảo hành 60 tháng thân vỏ Tặng 01 van an toàn DN20 trị giá 1.010.000đ. Tặng 01 đồng hồ đo áp P16 D100 trị giá 270.000đ. Tặng 01 van xả đáy (Thép / Inox) trị giá 160.000đ. Miễn phí hồ sơ kiểm định 01 năm trị giá ...

Bình khí nén 3000 lít

Bình khí nén cao cấp bảo hành 60 tháng thân vỏ Tặng 01 van an toàn DN20 trị giá 1.010.000đ. Tặng 01 đồng hồ đo áp P16 D150 trị giá 480.000đ. Tặng 01 van xả đáy (Thép / Inox) trị giá 160.000đ. Miễn phí hồ sơ kiểm định 01 năm trị giá ...

Bình khí nén 4000 lít

Bình khí nén cao cấp bảo hành 60 tháng thân vỏ Tặng 01 van an toàn DN25 trị giá 1.350.000đ. Tặng 01 đồng hồ đo áp P16 D150 trị giá 480.000đ. Tặng 01 van xả đáy (Thép / Inox) trị giá 160.000đ. Miễn phí hồ sơ kiểm định 01 năm trị giá ...
Call Now Button